0
NATIONALITETER
0
EVENTS
0
IVÆRKSÆTTERE
0
BESØGENDE

ARBEJDSFÆLLESSKAB

DISIE SPACE er hjemsted for en ambitiøs og forskelligartet skare af bæredygtige iværksættere, og vi hjælper med at konvertere deres forretningsidéer til nye innovative løsninger. Her er plads til de talenter, der med deres virksomheder skaber både lokal og global impact og dermed bidrager til indfrielsen af FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Idé

Din forretningsidé bygger på bæredygtig impact

$ $

Forretning

Vi tilbyder en række værktøjer, der kan hjælpe dig i konsolideringen af din forretningsidé og bringe dit produkt til markedet

$ $

Vækst

Når din virksomhed er skaleret og skaber nok profit, er tiden inde til, at I rykker videre og bliver en del af alumninetværket

10 ÅR MED
BÆREDYGTIG IMPACT

DISIE SPACE (tidligere KPH) blev etableret i 2009 i København og har 10 års erfaring inden for social innovation og bæredygtigt iværksætteri. Gennem forskellige aktiviteter og netværk har vi støttet mere end 2.500 iværksættere i deres mission om at skabe en bedre verden. Vi huser i øjeblikket 40+ iværksættere og startups. Fælles for alle iværksættere og virksomheder i huset er, at de arbejder aktivt med et eller flere af FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

FRA IDÉ TIL HANDLING
INKUBATOR
Vi leverer rådgivning inden for bæredygtighed og entreprenørskab. For at skabe den bedst mulige udvikling fra idé til handling tilbyder vi arbejdsplads, vejledning, adgang til events, netværk, værktøjer og træning.
FRA FORRETNING TIL VÆKST
ACCELERATOR

Udvikler din idé sig til forretningspotentiale, hjælper vi dig med at tage de næste skridt mod vækst og skalering af virksomheden. Her tilbyder vi vejledning og rådgivning, adgang til udvalgte netværk og rådgivere og adgang til events.

Volume

Ved siden af vores arbejdsfællesskab ligger VOLUME, der med sit rå udtryk, danner de fysiske rammer for et af byens mest autentiske venues. Her har byens borgere mulighed for at afprøve og udvikle deres kulturelle ideer og kompetencer og som gæst støtter du visionen og missionen om at forløse potentialet for bæredygtigt iværksætteri i Danmark.

LÆS MERE

Startups

Se nærmere på de ambitiøse, visionære og bæredygtige iværksættere der har deres daglige gang i vores arbejdsfællesskab.