Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

Få styr på EU-taksonomi og ESG

Få styr på EU-taksonomi og ESG

EU-taksonomien og ESG kommer til at ændre måden grønne startups arbejder med rapportering om bæredygtighed. Hvis du er kommet godt i gang som grøn iværksætter og kigger efter investeringer, så kan du forvente at potentielle grønne impact investorer vil spørge ind til din ESG og med tiden også din EU Taksonomi. Begge er systemer bygget op til bla. at vurdere din startups performance indenfor blandt andet grøn omstilling. Dog har mange startups endnu ikke opbygget det nødvendige datasystem og procedure for rapportering i systemerne, så hvis du kommer i gang hurtigere, vil du have en konkurrencefordel.

Hvad er EU-taksonomi?

EU-taksonomi er et grønt klassifikationssystem fra 2020, der omsætter EU’s klima- og miljømål til kriterier for, hvornår økonomiske aktiviteter i en virksomhed er værdifulde og har et investeringsformål. Systemet er bygget af Europa-kommissionen og vurderes til at blive den dominerende måde at anskue på om en virksomhed skal have en investering vurderet fra om de gør en reel forskel i den grønne omstilling og giver væsentlige bidrag til mindst et af EU’s klima- og miljømål. Det skal være samtidig med, at de ikke i væsentlig grad skader nogen af disse mål og opfylder sociale minimumsgarantier. Kriterierne vil løbende blive revurderet over tid.

Systemet er bygget op omkring seks miljø- og klimamål:

  • Afbødning af klimaændringer
  • Klimatilpasning
  • Bæredygtig brug og beskyttelse af vand og havressourcer
  • Omstillingen til en cirkulær økonomi
  • Forebyggelse og kontrol af forurening
  • Beskyttelse og genopretning af biodiversitet og økosystemer

Systemet er skabt for at impact investorer kan blive guidet hen mod grønne investeringer og så investorerne bedre kan planlægge deres investeringer i den grønne omstilling. Samtidigt samler systemet på oplysninger om grøn performance, så investorerne har mulighed for sammenligne virksomheder og investeringsporteføljer. 

Virksomheder kan bruge værktøjet til at styrke deres troværdighed og effekten af deres produkter og services og virksomheder som formår at leve op til kriterierne angivet er særligt attraktive som investeringscases overfor institutionelle investorer, detailinvestorer og banker, der er interesseret i grønne investeringer. Her er adgangsbilletten at følge systemet for at få deres opmærksomhed. 

Mange typer af virksomheder kan bruge systemet, også mindre grønne startups.

Hvad er ESG?

Få styr på din ESG! ESG er investering i miljø, social og ledelse (ESG) og refererer til et sæt standarder for en virksomheds adfærd, der bruges af socialt bevidste investorer til at screene potentielle investeringer (Investopedia 2023).

Miljøkriteriet handler om, hvordan en virksomhed beskytter miljøet, herunder virksomhedens politikker omkring klimaforandringer. Sociale kriterier handler om, hvordan virksomheden forholder sig til relationer med medarbejdere, leverandører, kunder og det samfund, hvor det opererer i. Governance omhandler en virksomheds ledelse, ledelsesløn, revisioner, interne kontroller og aktionærrettigheder (lbid.).

Se en kort video her med tidligere investment director i Den Grønne Investeringsfond om, hvorfor det betaler sig at prioritere ESG højt.

Hvordan bruger jeg EU-taksonomien og ESG?

Opbyg datasystemer og forbered organisationen i god tid inden (PWC 2023). 

EU-taksonomien og ESG kommer til at ændre måden, virksomheder arbejder med rapportering om bæredygtighed. Mange virksomheder har endnu ikke opbygget de nødvendige datasystemer og procedurer, som er påkrævet for at løfte kvaliteten af data.

Virksomheder kan med fordel starte arbejdet med at identificér aktiviteter og udvikle KPI’er og undersøg om din startup arbejder med de første to klimamål om ‘afbødning af klimaforandringer’ og “klimatilpasning’ og hvordan aktiviteterne er relateret til din omsætning, kapital- og driftsomkostninger. 

Tal med en revisor om hvordan din afrapportering overholder kravene i EU-taksonomien og ESG.

Læs mere:
Få overblikket om rapportering om bæredygtighed her fra Dansk Industri.

Læs mere om ESG her.

ESG:
https://www.rismasystems.com/da/ressourcer/artikler/goer-esg-til-en-integreret-del-af-kulturen

Kilder:

Investopedia (17.02.2023) (https://www.investopedia.com/terms/e/environmental-social-and-governance-esg-criteria.asp)

PWC (17.02.2023) https://www.pwc.dk/da/artikler/2022/01/goderaad.html
(Læs mere om afrapportering her).

DISIE GRØNT is supported by Tuborgfondet

Tuborgfondet-logo-toolbox