Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

FUNDINGMULIGHEDER I AARHUS​

FUNDING-MULIGHEDER I AARHUS​

1 // Den Grønne Investeringspulje

For at kunne realisere Aarhus Kommunes klimamål og klimaambitioner i forhold til at spille en rolle i omstillingen har Aarhus Byråd etableret en investeringspulje på i alt 3,5 mio. kr. Puljen skal bruges til at medfinansiere aarhusianske virksomheders arbejde med afprøvning og udvikling af nye grønne løsninger.

2 // SMV: Grøn

Har du en nystartet startup og har du brug for rådgivning af eksperter, kompetenceudvikling af dig og dit team eller at investere i nyt udstyr eller certificeringer?
Så har du fra foråret 2023 mulighed for at søge puljen SMV:Grøn hos Erhvervshus Midtjylland til at dække dine udgifter indenfor området.
Du kan for eksempelvis kontakte DISIE, hvis du vil høre mere om vores tilbud i rådgivning af grønne startups og andre impact startups og hvordan SMV:Grøn kan søges til at dække dine udgifter til et forløb hos os.

SMV:Grøn kan bruges til at få rådgivning indenfor følgende områder hos rådgivningsvirksomheder:

 • Digitale grønne løsninger

 • Livscyklusanalyser

 • Klimaregnskaber

 • Opbygning af miljøledelsessystemer

 • Produktudvikling

 • Kortlægning af leverandører 

Hvis du gerne vil investere i din virksomheds grønne planer og har brug for eksempelvis nyt udstyr eller certificeringer. Så kan du få støtte til at investere i følgende områder:

 • Omlægning til vedvarende energikilder

 • Certificeringer

 • Miljømærkninger

 • Indkøb af software

 • Indkøb af maskiner

 • Indkøb af udstyr

 • Test af eksisterende udstyr og produkter.

Kompetenceudviklingen kan eksempelvis være inden for:

 • Grøn produktudvikling

 • Klimaregnskaber

 • Miljøledelsessystemer

 • Miljøcertificeringer 

 • Kommunikation og markedsføring af grønne tiltag

 • FN’s Verdensmål. 

3 // Erhvervspuljen

 

Har du en virksomhed i Aarhus har du mulighed for at søge Aarhus Kommunes Erhvervspulje på 15 mio. kr. Midlerne er afsat årligt til at fremme rammebetingelser for erhvervsudviklingen i byen og for at skabe flere arbejdspladser.

4 // Klimafond

 

Aarhus Byråd har en ambition om at byen er CO2 neutral i 2030 og har derfor nedsat en Klimafond, som skal understøtte initiativer, som kan fremme den udvikling. 

Kapitalen er risikovillig og kan bruges til teste nye teknologier og afprøve projekter. 

DISIE GRØNT is supported by Tuborgfondet

Tuborgfondet-logo-toolbox