Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

Test din værdiansættelse

Test din værdi-ansættelse

At teste værdiansættelsen af din virksomhed kan være en vigtig øvelse for at få en bedre forståelse af dens værdi og for at gøre eventuelle justeringer. Her er nogle skridt, du kan følge for at teste værdiansættelsen af din virksomhed.

En værdiansættelse af en ikke børsnoteret virksomhed kan aldrig blive helt eksakt. Den helt rigtige pris er den som virksomheden og køber/investor bliver enig om, i forbindelse med en handel med virksomheden eller hvis nogle gerne ville skyde kapital i virksomheden. 

Den kan ske at ejer og køber/investor har meget forskellige meninger og opfattelse om virksomhedens værdi, og så kan det i sig selv blive en dealbreaker som gør, at i ikke får solgt eller kapital.

5 punkter til at komme nærmere din grønne virksomheds værdi

Analysér din virksomheds økonomiske præstation: Gennemgå dine regnskaber og finansielle rapporter for at få en klar forståelse af virksomhedens indtægter, udgifter, overskud og cashflow. Dette vil give dig et grundlag for at evaluere værdien af din virksomhed.

Benchmarking: Sammenlign din virksomhed med lignende virksomheder i din branche. Undersøg, hvordan andre virksomheder med sammenlignelig størrelse, produkter/tjenester og geografisk placering bliver værdisat. Dette kan hjælpe dig med at få en idé om, hvor din virksomhed står i forhold til konkurrencen.

Vurder virksomhedens aktiver: Identificer og vurder virksomhedens aktiver, herunder fysiske aktiver som ejendomme, udstyr og lagerbeholdninger samt immaterielle aktiver som varemærker, patenter og goodwill. Dette kan hjælpe med at bestemme den samlede værdi af din virksomhed.

Anvend forskellige værdiansættelsesmetoder: Der er flere metoder til at værdiansætte en virksomhed, herunder indtjening multipler*, diskonterede pengestrømme (DCF*) og nettoaktiver*. Anvend forskellige metoder og se, hvordan de resulterende værdiansættelser sammenlignes. Dette kan give dig en bredere forståelse af din virksomheds værdi.

 

*En multipel værdiansættelse er en markedsbaseret værdiansættelsesmetode, da værdien fastsættes med udgangspunkt i markedsprisen for andre sammenlignelige virksomheder, hvor markedsværdien og indtjeningen er kend

* DCF-modellen er en indkomstbaseret værdiansættelsesmodel, hvor værdien af en virksomhed, et aktiv eller et forretningsprojekt opgøres som den tilbagediskonteret værdi af de forventede fremtidige frie pengestrømme, der kan henføres til det pågældende værdiansættelse subjekt.

*Et selskabs nettoaktiver er lig med forskellen mellem aktiver og forpligtelser, altså er det lig med selskabets egenkapital.

 

Konsulter en ekspert: Overvej at få hjælp fra en professionel revisor, en finansiel rådgiver eller en virksomhedsmægler til at vurdere værdien af din virksomhed. De vil have erfaring og ekspertise inden for værdiansættelse og kan give dig en mere objektiv vurdering.