Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

Lineær til cirkulær

Værktøj lavet i samarbejde med zeal ApS

Fra bogen “Isbjerget & den bæredygtige iværksætter” s. 72-73

Lineær til cirkulær

Værktøj lavet i samarbejde med zeal ApS

Fra bogen “Isbjerget & den bæredygtige iværksætter” s. 72-73

Lineær til cirkulær

For at forstå forskellen på en traditionel forretningsmodel og en bæredygtig forretningsmodel, skal man først forstå forskellen på lineær og cirkulær økonomi.

Køb-brug-og-smid-væk

Teori og viden om cirkulær økonomi har været under udvikling og offentligt tilgængeligt siden slutningen af 1960’erne, men alligevel er langt de fleste virksomheder vi kender i dag, bygget op omkring den lineære økonomi. Den lineære økonomi og det paradigme som den bygger på, handler om at udnytte begrænsede ressourcer til produktion af produkter med en begrænset livstid. Populært siger vi, at det er en ‘køb-brug-og-smidvæk’-model. Den starter ved råstoffet som tages fra naturen til produktion af materialer og slutter, når det færdige produkt ikke længere fungerer og smides ud.

Der er flere udfordringer ved den lineære model. Først og fremmest kan vi i dag se, at jordens voksende befolkning, den stigende globale velstand og de mange tilflyttere til storbyerne, alt sammen tærer kraftigt på jordens begrænsede ressourcer. Det øgede forbrug genererer meget store mængder affald. Affald, som vi ikke har systemer til at kunne håndtere. I mange lande brændes affaldet af, hvilket resulterer i udledning af store mængder CO2, eller det graves ned, hvilket kan resultere i at giftige kemikalier forurener jorden og siver ned til drikkevandet, at affaldet skylles ud i havet eller i lokale vandløb ved oversvømmelse, hvor det slår dyre- og planteliv ihjel.

Rundt i ring det går

I den cirkulære økonomi arbejder man med et lukket system, hvor ressourcerne ‘går i ring’. Der er fokus på at bruge vedvarende ressourcer og energi, og modellens centrale paradigme bygger på og imiterer naturens eget økosystem, hvor materialerne efter endt livscyklus igen indgår i systemet som ressource til et nyt materiale.

Idéen er, at du kan skabe mersalg uden at skulle indhente nye råstoffer eller producere nye produkter. Man skaber for eksempel nye produkter af genbrugsmaterialer eller lejer produkterne ud, så de kan bruges af flere kunder uden at der skal sættes ny produktion i gang.

Arbejder du ud fra et cirkulært paradigme skal du ikke nødvendigvis kunne ‘lukke cirklen selv. Du skal forholde dig reflekteret til, hvor dine ressourcer kommer fra og hvad der skal ske med dem, når du og de mennesker, du sælger til, er færdige med at bruge dem. Det betyder bl.a. at du skal overveje om dine materialer er nye, genbrugte eller restmaterialer – og så undersøge, hvordan kan de indgå i en cirkel efter endt livstid.

Når man tager de cirkulære briller på, bliver alle materialer, råstoffer såvel som affald, værdifulde og kan i nogle tilfælde faktisk have værdi på samme niveau som penge. Det handler om at bevare så meget værdi i materialer og ressourcer som muligt, og ikke generere affald. Alt bør kunne genbruges (bruges igen, som det er, f.eks. gamle mursten eller brugte flasker, der rengøres) eller genanvendes/recirkuleres (materialerne anvendes igen, f.eks. papir, der indgår i ny papirmasse til produktion af nyt papir).

Den cirkulære økonomi har først rigtigt haft sit indtog i verdensøkonomien her i det 21 århundrede, og vi er endnu langt fra at have bevæget os væk fra den lineære økonomi. Ikke desto mindre er den cirkulære model helt klart det rigtige paradigme at arbejde med, hvis du som iværksætter, gerne vil have en positiv indvirkning på din omverden og balancere både profit og et højere formål på den lange bane.

Cirkulaer-oekonomi
zeal-logo
Et værktøj udviklet af zeal

DISIE GRØNT is supported by Tuborgfondet

Tuborgfondet-logo-toolbox