Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

Potentialemodellen

Værktøj lavet i samarbejde med zeal ApS

Fra bogen “Isbjerget & den bæredygtige iværksætter” s. 137

Potentiale-modellen

Værktøj lavet i samarbejde med zeal ApS

Fra bogen “Isbjerget & den bæredygtige iværksætter” s. 137

Potentiale- modellens punkter

1.1 // STYRKER 

 • Hvad er dine styrker ift. den bæredygtige udvikling? 
 • Det kan være styrker i produktet, servicen, i produktionsmetoder eller tekniske kompetencer, lokale set-up, en mangfoldig medarbejdergruppe eller noget helt andet.

 


1.2 // SVAGHEDER 

 • Hvad er dine/jeres svagheder ift. en mere bæredygtig udvikling?


Det kan være svagheder i –

 • Produktet/servicen er det engangs, fossildrevet, afhængigt af knappe ressourcer? 
 • Fremgangsmåden – flytransport, brug af kemikalier, højt energiforbrug? 
 • Organisationen – lille mangfoldighed, kundetyper, der ikke er repræsenteret, medarbejdere, der kører langt?
Potentialemodellen

 

2 // MULIGHEDER

 • Hvilke muligheder åbner jeres/dine styrker op for ift. en mere bæredygtig udvikling?
 • Har du/I f.eks. særlig indsigt, som du/I kan bruge i udviklingen af en mere miljøvenlig service/drift? Har du/I kendskab til produktionsmetoder eller nye teknologier, som du/I med fordel kan inddrage?
 
 
 

3 // POTENTIELLE PARTNERSKABER

Hvilke partnerskaber kunne kompensere og/eller afhjælpe de vigtigste og mest presserende svagheder? 


Det kan f.eks. være partnerskaber med: 

 • Leverandører af services, som f.eks. hjælper med at rekruttere ledige fra kanten af arbejdsmarkedet eller mennesker med funktionsnedsættelse (Hvis I har afdækket, at I vil tage et større socialt ansvar) 
 • Rådgivere og specialister inden for et felt, hvor I har identificeret et behov for viden, som ikke nødvendigvis behøves at oparbejdes internt i virksomheden. 
 • Konkurrenter, som befinder sig på geografiske lokationer, hvor I ikke er til stede, og hvor etablering for jer vil kræve uforholdsmæssigt mange ressourcer.

 

 

4 // SYNERGIER

Hvordan kan du/I skabe synergier med nuværende eller nye typer af samarbejdspartnere? 


Hvilke samarbejder kan søsættes som resultat af de muligheder, som dine/jeres styrker giver dig/jer?
 

 • Er der kunder, som kunne være oplagte at række ud til? 
 • Er der nye typer af salgskanaler, som du/I kan tage kontakt til for et samarbejder?

zeal-logo
Et værktøj udviklet af zeal

DISIE GRØNT is supported by Tuborgfondet

Tuborgfondet-logo-toolbox