Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

Samarbejds-potentialemodellen

Værktøj lavet i samarbejde med zeal ApS

Fra bogen “Isbjerget & den bæredygtige iværksætter” s. 90-92

Samarbejds-potentiale-modellen

Værktøj lavet i samarbejde med zeal ApS

Fra bogen “Isbjerget & den bæredygtige iværksætter” s. 90-92

KONKURRENTER ELLER SAMARBEJDS-PARTNERE?

Uanset om du føler, at din idé er unik eller ej, så er den højst sandsynligt allerede formuleret af andre. Og det skal du ikke bekymre dig om. Faktisk betyder det netop, at andre har fokus på at løse det samme problem, og det er en god ting. Det betyder, at andre anerkender, at der er et problem, der skal løses. Vær nysgerrig på, hvordan din idé skiller sig ud fra de andre løsninger og vær opmærksom på, hvordan de er ens.

Traditionelle forretningsmodeller indeholder en analyse af, hvilke konkurrerende produkter der findes på markedet, som tilbyder et lignende produkt eller en alternativ løsning på det samme problem eller behov, som dit produkt eller service. Formålet med den traditionelle konkurrentanalyse, er at udarbejde et kort over de konkurrerende løsninger, så du kan positionere dit produkt bedst muligt for at vinde så stor en andel af markedet som muligt.

Den bæredygtige forretningsmodel ser lidt anderledes på konkurrentanalysen, men der er rigtigt mange dele af analysen, som også kan bruges af den bæredygtige virksomhed.

Hvem er dine konkurrenter?

En gennemgang af, hvilke lignende eller alternative løsninger, der findes på markedet, er et utroligt godt udgangspunkt for at beslutte hvordan du skal udvikle dit produkt.

Det giver dig en tydelig indikation af, hvad der er de vigtigste egenskaber for dine kunder i forhold til den løsning, de vælger. Er prisen afgørende, er kvalitet det vigtigste, forventer kunderne at der findes flere varianter, er de andre løsninger primært udviklet til private forbrugere eller til virksomheder, er det kundetilpasset eller standardløsninger. Med den information kan du placere dit produkt eller service rigtigt i markedet i forhold til dit produkts styrker og svagheder, og sikre, at det ikke lægger sig for tæt op ad en alternativ løsning, som f.eks. har flere funktioner, men er billigere.

Hvem er dine kunder?

En gennemgang af lignende og alternative løsninger på markedet er også et utroligt godt udgangspunkt for, hvordan du skal forholde dig til dine kunder.

Mange bæredygtige iværksættere skal ofte kommunikere en hel del mere om deres løsninger til deres kunder; enten fordi produktet, teknologien, materialerne er nye, eller fordi løsningen produceres, udvikles eller leveres på en ny måde. Hver gang kunder skal introduceres for noget helt nyt, skal de overbevises. Særligt, hvis det nye også koster mere, smager anderledes, er langsommere eller kræver mere af kunden.

Derfor kan det være en rigtigt god idé at se på, hvordan lignende eller alternative løsninger markedsføres overfor kunderne. Findes der produkter indenfor dit område, som har samme udfordringer som dig (f.eks. udbrede viden om polyester lavet af rester fra tæppeproduktion eller fiskegarn fra havene), så vil vi anbefale at du rækker du til dem og inviterer til at samarbejde om den del af jeres markedsføring, som handler om at uddanne jeres kunder.

Hvem er dine samarbejdspartnere?

I den bæredygtige virksomhed er dine konkurrenter dine samarbejdspartnere. Uanset om I arbejder direkte sammen eller I arbejder for samme sag, hver for sig. Bæredygtige iværksættere udfordrer rigtigt mange af de løsninger, der findes på markedet i dag. De løsninger, som kunderne kender og har kendt længe.

Derfor er det helt afgørende, at du som bæredygtig iværksætter finder sammen med andre, som kæmper den samme kamp som du gør. Vi vil opfordre dig til at indgå i netværk med iværksættere som arbejder med de samme teknologier, materialer eller metoder, så I sammen kan dele erfaringer og læring. Husk, at det er nyt for alle, og derfor vinder alle, når I sammen finder nøglen til at få jeres nye tilgang på markedet.

Du kan også tage initiativ til at samarbejde mere direkte i forhold til at udarbejde information til kunderne, få nye standarder for markedet inden for jeres industri, søge anerkendelse i certificeringer, opsøge politikere for opdatering af forældet lovgivning, eller hvad der måtte være behov for.

Øvelse: Samarbejds-potentiale-analyse

Nu skal du lave en øvelse, som hjælper dig til at få et overblik over, dem der arbejder med samme eller beslægtede idéer, som du selv. Formålet er at skærpe din forståelse for hvordan du i udviklingen af din idé og forretning kan lade dig inspirere af og differentiere fra andre.

Hvad kan du med fordel gribe an på samme måde som andre indenfor dit produkt.

serviceområde og hvor bør du gå andre veje, så din idé kan skelnes tydeligt fra alternativerne. Derudover er øvelsens formål at inspirere dig til, hvem du kan række ud til med henblik på sparring eller samarbejde om markedsføring, produktudvikling eller noget helt andet.

Start med at lave en liste eller et mindmap i den blanke note over alle de idéer og virksomheder, du kan komme i tanke om, der løser det samme problem eller behov som dit produkt eller din service. Søg på nettet, hvis du ikke umiddelbart ved, hvad du skal skrive, eller for at supplere din egen viden. Hvis en snæver søgning ikke giver ret meget, så prøv at søge på problemet eller behovet i stedet for på løsningen (produktet eller servicen). Det kan give flere input.

Cirkelfiguren illustrerer de forskellige grader af overlap, der kan være mellem beslægtede idéer og virksomheder. Nogle overlapper næsten fuldstændig, fordi de deler både kunder, problem og løsning. Andre har to elementer tilfælles: Samme kunder og samme problem, men ikke samme løsning. Samme problem og løsning. men ikke samme kundegruppe. Eller samme kundegruppe og løsning, men ikke rettet mod samme problem.

Opgaven er nu at få præciseret, hvordan din idé ligner og adskiller sig fra idéerne og/eller virksomhederne på din liste/dit mindmap. Det kræver måske nogle hjemmeside(gen)besøg (eller anden research). Prøv at identificere hvor meget du har tilfælles med de andre hvad angår kundegruppe, problem og løsning. Hvis du identificerer nogle på listen, som du både deler kunder, løsning og problem med, noterer du et 1-tal ud for navnet. 2 for dem du deler løsning og problem med, 3 hvis I deler kunder og problem og 4, hvis I deler problem og løsning.

Overvej derudover, hvad du synes, de gør godt og hvor der er ting, du vil gribe anderledes an, samt hvor du tilsyneladende står stærkt – fordele som du bør arbejde videre med.

Listen giver dig et afsæt for at overveje, hvad du kan forsøge at overføre på – og teste ift. – din egen idé og hvordan du kan differentiere dig. Måske identificerer du salgskanaler, som kunne være relevante at teste. Måske finder du ud af, at du med ret enkle greb kan differentiere din løsning. Som udgangspunkt vil især 2’ere, 3’ere og 4’ere være potentielle samarbejdspartnere, fordi I har væsentlige fælles interesser, uden at være direkte konkurrenter.

zeal-logo
Et værktøj udviklet af zeal

DISIE GRØNT is supported by Tuborgfondet

Tuborgfondet-logo-toolbox