Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

Kommunikér din grønne indsats

Kommunikér din grønne indsats

Find seks gode råd her til din startups klimakommunikation og skab synlighed omkring din grønne og bæredygtige indsats. Værktøjet er udviklet på baggrund af DISIEs egne erfaringer med kommunikation af den grønne indsats, samt et værktøj udviklet af Erhvervshusene. 

Da flere og flere kunder og interessenter foretrækker de produkter, som er mest grønne kan det være en fordel for din startup åbent at kommunikere om dit arbejde med at nedbringe CO2 og hvorfor din startup kan kategoriseres som grøn. På den måde kan din startup adskille dig fra konkurrenter på markedet, der ikke i samme omfang er gennemsigtig i deres indsats for klima og miljø, hvilket kan give konkurrencefordele. Hvis du er interesseret i at få en investor, kan din startup også være mere attraktiv som investeringscase, da du tilbyder klima- og samfundsansvar og har flere bundlinjer end den økonomiske.

Nyuddannede og yngre medarbejdere har ofte et stort ønske om at være på en arbejdsplads, som tager ansvar for flere problemstillinger, hvor din startup derfor også vil være en mere attraktiv arbejdsplads i deres øjne at søge hen til. Ligesom positiv omtale i pressen eller i branchen kan give ekstra synlighed til dine produkter eller services.

6 gode tips til kommunikationen af din grønne indsats

1 // VÆR ÆRLIG OG ÅBEN I DIN KOMMUNIKATION


En høj grad af gennemsigtighed og åbenhed i forhold til din startups påvirkning på klima og miljø er essentielt for en god kommunikation. 

Dog har området har meget fokus for forbrugere, så hvis du overdriver eller at du bryder reglerne for, hvad man kan kalde den forskel som du skaber, kan det give dårlig omtale, kan i værste fald komme ud i ‘shitstorm’ og få kritik for ‘greenwashing’ mm.
Du kan altid orientere dig hos Forbrugerombudsmanden for at undersøge, hvad du for eksempel må kalde dit produkt og om du må kalde det et ‘klima-produkt’, som ‘klimamælk fra Arla fx.
Det er også væsentligt at fortælle om, hvorfor grønne indsatser er væsentlige for dig og din startup overfor kunder og partnere.

2 // FOKUSÉR PÅ SPECIFIKKE RESULTATER

Det er vigtigt at bygge et stærkt narrativ op om den grønne forskel, som din startup skaber. Derfor skal du fokusere på konkrete resultater, som at du bruger cirkulære materialer i din produktion eller at alt din emballage til dit produkt kan genanvendes og du viser kunden hvordan. Samtidig vil det virke mere troværdigt, at du viser resultater frem for gode intentioner.

3 // SKAB RELEVANS I EN STØRRE SAMMENHÆNG

Vis dine kunder, hvordan de grønne tiltag er relevante og bidrager positivt til den grønne omstilling i forhold til en bredere samfundsmæssig sammenhæng.

Eksempelvis kan du beskrive, hvordan arbejdet med aktiviteterne har medført nye grønne jobs i lokalsamfundet og flere efterspurgte produkter.

4 // FÅ ANDRE TIL AT STØTTE DIT BUDSKAB

Du kan også få din startups samarbejdspartnere til at fortælle om dine grønne tiltag. Det kan styrke troværdigheden, hvis en miljøorganisation, samarbejdspartner eller kunde udtaler sig positivt om din startups indsats på det grønne område.

5 // MÅL EFFEKTEN


Din startups resultater opleves som mere troværdige ved at din effekt bliver målt og evalueret. På den måde kan du nemmere arbejde mere målrettet med din kommunikation og din forskel bliver mere forståelig. Du kan benytte Erhvervsstyrelses redskab ‘Klimakompasset’ til måling af din startups udslip af drivhusgasser ‘Klimakompasset’ og du kan søge om tilskud til målingerne hos Erhvervshus Midtjylland.

6 // DELTAG I RELEVANTE KONNKURENCER OG KLIMAEVENTS


Ved at deltage i relevante events udviser din startup engagement, og du får en dybere forståelse til, hvad andre startups gør på området. Det kan være Aarhus Kommunes klimakonference, events hos DISIE GRØNT eller konferencer på Aarhus Universitet. Hold dig orienteret på sociale medier og i nyhedsbreve.

DISIE GRØNT is supported by Tuborgfondet

Tuborgfondet-logo-toolbox