Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

ORDBOG TIL DEN GRØNNE OMSTILLING​

ORDBOG TIL DEN GRØNNE OMSTILLING​

Ordbog for fagudtryk i den grønne omstilling

Bæredygtig ledelse 

En bæredygtig udvikling skal opfylde behovene fra samfundet, men samtidig stadig uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres egne behov.
Kilde: shorturl.at/acjkv

Cirkulær økonomi

Cirkulær økonomi handler grundlæggende om at drive forretning smartere, så ressourcer udnyttes bedre ved at gentænke hvordan man bruge de samme materialer til at dele eller genbruge i andre sammenhæng.

Deleøkonomi

Deleøkonomi er, når flere mennesker deles om de samme ressourcer. I USA kalder man det også “collective consumption”, “collateral consumption” eller “peer to peer economy”.

De 17 Verdensmål

“FN’s Verdensmål for Bæredygtig Udvikling er verdens fælles arbejdsplan for at udrydde fattigdom, bekæmpe ulighed og stoppe klimaforandringerne inden 2030. FN’s Verdensmål består af 17 mål og 169 delmål. Målene fungerer som en fælles global retning for regeringer, erhvervsliv og civilsamfund.” – De kan bruges til både at fortælle om hvilket arbejde i gør og hvad indflydelse det har, men også for selv at opbygge en forretningsmodel der er grøn.” 
Citat: https://tinyurl.com/yck7krd9

En formålsdrevet virksomhed

En formålsdrevet virksomhed drives af en fælles ambition, et mål eller en grund til at eksistere. I en virksomhed der lever sit formål, gennemsyrer formålet hele virksomheden, og fungerer som fyrtårn for ledelse og medarbejdere.

Forsyningskæden

Forsyningskæden bruges til at se på en vare og på dens vej fra selve produktionen til forbrugeren. Produktion eller udvinding af råmateriale vil typisk være det første led i kæden og forbrugeren det sidste led i kæden.

Greenwashing

Greenwashing betragtes som en udokumenteret påstand om at narre forbrugerne til at tro, at en virksomheds produkter er miljøvenlige.

Grønne samarbejdspartnere 

En måde at se dine konkurrenter på er at se dem som mulige samarbejdspartnere. Det er ligemeget om du arbejder direkte med dem eller om i arbejder samme sag men hver for sig, så er det vigtigt at indgå i et netværk med iværksættere som f.eks. bruger samme materialer, teknologi eller metoder.
Kilde: Isbjerget og den bæredygtige iværksætter, Zenia Duffy Obel & Maria Shubra Ovesen

Grønne investorer

 • Netværks Investorer
  Også kendt som FFF; Friends, fools & family. Det vil sige folk som har et nært forhold til virksomheden og stifterne af den.

 • Business angels
  Individer der interessere sig for unge startups. De er oftest interesseret i også selv at arbejde og være aktiv i virksomheden efterfølgende.

 • Venture Kapitalfonde
  Professionelle fonde med en ekstern kapital. De leder efter virksomheder at investere i.

Kilde: Bog Grønt iværksætteri, Sådan skaber du en virksomhed der redder verden (lidt), Thomas Høgenhaven & Christian Sparrevohn

Industriel symbiose

En grøn industrisymbiose er et kommercielt samarbejde, hvor én virksomheds restprodukt genanvendes som ressource hos en anden virksomhed. Den industrielle symbiose er attraktiv, når den første virksomhed opnår en større økonomisk værdi for restprodukter og den anden virksomhed får en billigere ressource – og miljøet får samtidig en fordel. Industrielle symbioser varierer meget i omfang og type – de kan være meget simple mellem to virksomheder eller mere komplekse samarbejder mellem en række aktører.
Kilde: shorturl.at/aIVZ3

Klimaberegning

Beregningen af hvor meget du eller din virksomhed belaster planeten. Der findes mange forskellige konsulenter der udbyder klimaberegninger og der findes forskellige tilgange til hvordan det kan gøres. Det kunne være ved måling af hvor meget CO2 man udleder i virksomheden.

Livscyklus analyser (LCA)

LCA er en forkortelse af Life Cycle Assessment – på dansk livscyklusvurdering. LCA er en metode til at vurdere, hvilke potentielle miljøpåvirkninger og ressourcer forbrug der er knyttet til et produkt eller en service.

Madspild

​​​Spild af mad har store miljø- og klimamæssige konsekvenser, og det er noget,​ alle kan være med til at undgå. Vi kan måske ikke rette op på det ved at spise a​​​l den mad, der ellers ville være blevet smidt ud, men udenlandske undersøgelser peger på, at omkring halvdelen af den mad, der ryger i skraldespanden, kunne være spist. Madspild handler ikke kun om, hvad der går til spilde ​​i husholdningerne. Det handler også om spildet i hele kæden, dvs. under dyrkning og produktion, transport, håndtering og indpakning i butikkerne samt tilberedning og servering i restauranterne.

NGO

NGO betyder Non-Governmental Organizations og er en ikke statslig organisation, med en bred betegnelse for både private og frivillige organisationer, alle størrelser men også  inden for forskellige interesseområder. En NGO er juridisk og organisatorisk uafhængige af statslige myndigheder, kan være både privat og offentlig finansieret, men de fleste er et sted midt imellem. De udfordre politikken inden for de område de arbejde med og ofte varetager de mindre gruppers interesser og sørge for større indflydelse
Kilde: shorturl.at/HMS26

Skånsom

Skånsom landbrug og fiskeri betyder hhv. at man passer på fiskebestande og beskytter levesteder og truede arter. Ved at beskytte vores oceaner kan folk, der er afhængige af fiskeri, bevare deres levebrød. Ved at beskytte vores jord kan folk, der er afhængige af landbrug, bevare deres levebrød.

Socialøkonomisk virksomhed

Det er en virksomhed, der støtter velgørende formål og som hjælper mennesker på et samfundsmæssige plan, hvor de bruge hele eller dele af deres overskud i virksomheden. Det kan både være ved at ansatte udsatte mennesker eller ved at donerer til en velgørenhed.

Unicorn

En unicorn er en virksomhed værdisat over 1 mia. dollar. Men det er ikke en hvilken som helst virksomhed. Det er en startup og typisk ligger hverken produkt eller indtjening model helt fast, før der trykkes på speederen. Eksempler på unicorns er Snapchat, Dropbox, Lyft, Uber, Pinterest, PagerDuty, Wework såvel som svenske Spotify, AirBnB eller danske Netcompany, Zendesk og Just Eat.

Udvidet producentansvar

Udvidet producentansvar handler om at når man som virksomhed gerne vil designe mere miljøvenlige produkter, kan man for eksempel erstatte kemikalier, der mistænkes for at være problematiske for mennesker eller miljø, med andre, mindre problematiske stoffer. Man kan også designe produkter, der let kan skilles ad, repareres og på den måde muliggøre, at produkter og materialer kan få nyt liv. Begge dele gør det lettere at genbruge produkterne eller genanvende materialerne i produkterne.

Værdikæde

Værdikæden består af 9 elementer, der beskriver en virksomhed og dens værdiskabende aktiviteter. Opdelingen i de enkelte aktiviteter gør det nemmere at behandle dem isoleret og vurdere deres vigtighed for et produkt eller for en serviceydelse. Den engelske og meget udbredte betegnelse for værdikæden er value.

Zebra “Zebras Fix What Unicorns Break” 

En “zebra” virksomhed er anderledes, og oprindeligt opfundet af Zebras UniteZebraer er rigtige dyr, der har udviklet sig til at fylde og trives i en bestemt niche. I modsætning til enhjørningsvirksomheder er zebraer magre, effektive og konsekvente. Eksponentiel vækst er hverken den bedste eller eneste måde for zebra virksomheder at operere på.

Zebra-bevægelsen er et founder-driven*, græsrods initiativ, baseret på et andet sæt idealer. Zebra startups er stiftere der deler værdier og ambitioner, og arbejder målrettet for at hjælpe med at gøre en anden og mere bæredygtig virkelighed mulig.

*founder-driven = Drevet af stiftere

Bæredygtig ledelse 

En bæredygtig udvikling skal opfylde behovene fra samfundet, men samtidig stadig uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres egne behov.
Kilde: shorturl.at/acjkv

Cirkulær økonomi

Cirkulær økonomi handler grundlæggende om at drive forretning smartere, så ressourcer udnyttes bedre ved at gentænke hvordan man bruge de samme materialer til at dele eller genbruge i andre sammenhæng.

Deleøkonomi

Deleøkonomi er, når flere mennesker deles om de samme ressourcer. I USA kalder man det også “collective consumption”, “collateral consumption” eller “peer to peer economy”.

De 17 Verdensmål

“FN’s Verdensmål for Bæredygtig Udvikling er verdens fælles arbejdsplan for at udrydde fattigdom, bekæmpe ulighed og stoppe klimaforandringerne inden 2030. FN’s Verdensmål består af 17 mål og 169 delmål. Målene fungerer som en fælles global retning for regeringer, erhvervsliv og civilsamfund.” – De kan bruges til både at fortælle om hvilket arbejde i gør og hvad indflydelse det har, men også for selv at opbygge en forretningsmodel der er grøn.” 
Citat: https://tinyurl.com/yck7krd9

En formålsdrevet virksomhed

En formålsdrevet virksomhed drives af en fælles ambition, et mål eller en grund til at eksistere. I en virksomhed der lever sit formål, gennemsyrer formålet hele virksomheden, og fungerer som fyrtårn for ledelse og medarbejdere.

Forsyningskæden

Forsyningskæden bruges til at se på en vare og på dens vej fra selve produktionen til forbrugeren. Produktion eller udvinding af råmateriale vil typisk være det første led i kæden og forbrugeren det sidste led i kæden.

Greenwashing

Greenwashing betragtes som en udokumenteret påstand om at narre forbrugerne til at tro, at en virksomheds produkter er miljøvenlige.

Grønne samarbejdspartnere 

En måde at se dine konkurrenter på er at se dem som mulige samarbejdspartnere. Det er ligemeget om du arbejder direkte med dem eller om i arbejder samme sag men hver for sig, så er det vigtigt at indgå i et netværk med iværksættere som f.eks. bruger samme materialer, teknologi eller metoder.
Kilde: Isbjerget og den bæredygtige iværksætter, Zenia Duffy Obel & Maria Shubra Ovesen

Grønne investorer

 • Netværks Investorer
  Også kendt som FFF; Friends, fools & family. Det vil sige folk som har et nært forhold til virksomheden og stifterne af den.

 • Business angels
  Individer der interessere sig for unge startups. De er oftest interesseret i også selv at arbejde og være aktiv i virksomheden efterfølgende.

 • Venture Kapitalfonde
  Professionelle fonde med en ekstern kapital. De leder efter virksomheder at investere i.

Kilde: Bog Grønt iværksætteri, Sådan skaber du en virksomhed der redder verden (lidt), Thomas Høgenhaven & Christian Sparrevohn

Industriel symbiose

En grøn industrisymbiose er et kommercielt samarbejde, hvor én virksomheds restprodukt genanvendes som ressource hos en anden virksomhed. Den industrielle symbiose er attraktiv, når den første virksomhed opnår en større økonomisk værdi for restprodukter og den anden virksomhed får en billigere ressource – og miljøet får samtidig en fordel. Industrielle symbioser varierer meget i omfang og type – de kan være meget simple mellem to virksomheder eller mere komplekse samarbejder mellem en række aktører.
Kilde: shorturl.at/aIVZ3

Klimaberegning

Beregningen af hvor meget du eller din virksomhed belaster planeten. Der findes mange forskellige konsulenter der udbyder klimaberegninger og der findes forskellige tilgange til hvordan det kan gøres. Det kunne være ved måling af hvor meget CO2 man udleder i virksomheden.

Livscyklus analyser (LCA)

LCA er en forkortelse af Life Cycle Assessment – på dansk livscyklusvurdering. LCA er en metode til at vurdere, hvilke potentielle miljøpåvirkninger og ressourcer forbrug der er knyttet til et produkt eller en service.

Madspild

​​​Spild af mad har store miljø- og klimamæssige konsekvenser, og det er noget,​ alle kan være med til at undgå. Vi kan måske ikke rette op på det ved at spise a​​​l den mad, der ellers ville være blevet smidt ud, men udenlandske undersøgelser peger på, at omkring halvdelen af den mad, der ryger i skraldespanden, kunne være spist. Madspild handler ikke kun om, hvad der går til spilde ​​i husholdningerne. Det handler også om spildet i hele kæden, dvs. under dyrkning og produktion, transport, håndtering og indpakning i butikkerne samt tilberedning og servering i restauranterne.

NGO

NGO betyder Non-Governmental Organizations og er en ikke statslig organisation, med en bred betegnelse for både private og frivillige organisationer, alle størrelser men også  inden for forskellige interesseområder. En NGO er juridisk og organisatorisk uafhængige af statslige myndigheder, kan være både privat og offentlig finansieret, men de fleste er et sted midt imellem. De udfordre politikken inden for de område de arbejde med og ofte varetager de mindre gruppers interesser og sørge for større indflydelse
Kilde: shorturl.at/HMS26

Skånsom

Skånsom landbrug og fiskeri betyder hhv. at man passer på fiskebestande og beskytter levesteder og truede arter. Ved at beskytte vores oceaner kan folk, der er afhængige af fiskeri, bevare deres levebrød. Ved at beskytte vores jord kan folk, der er afhængige af landbrug, bevare deres levebrød.

Socialøkonomisk virksomhed

Det er en virksomhed, der støtter velgørende formål og som hjælper mennesker på et samfundsmæssige plan, hvor de bruge hele eller dele af deres overskud i virksomheden. Det kan både være ved at ansatte udsatte mennesker eller ved at donerer til en velgørenhed.

Unicorn

En unicorn er en virksomhed værdisat over 1 mia. dollar. Men det er ikke en hvilken som helst virksomhed. Det er en startup og typisk ligger hverken produkt eller indtjening model helt fast, før der trykkes på speederen. Eksempler på unicorns er Snapchat, Dropbox, Lyft, Uber, Pinterest, PagerDuty, Wework såvel som svenske Spotify, AirBnB eller danske Netcompany, Zendesk og Just Eat.

Udvidet producentansvar

Udvidet producentansvar handler om at når man som virksomhed gerne vil designe mere miljøvenlige produkter, kan man for eksempel erstatte kemikalier, der mistænkes for at være problematiske for mennesker eller miljø, med andre, mindre problematiske stoffer. Man kan også designe produkter, der let kan skilles ad, repareres og på den måde muliggøre, at produkter og materialer kan få nyt liv. Begge dele gør det lettere at genbruge produkterne eller genanvende materialerne i produkterne.

Værdikæde

Værdikæden består af 9 elementer, der beskriver en virksomhed og dens værdiskabende aktiviteter. Opdelingen i de enkelte aktiviteter gør det nemmere at behandle dem isoleret og vurdere deres vigtighed for et produkt eller for en serviceydelse. Den engelske og meget udbredte betegnelse for værdikæden er value.

Zebra “Zebras Fix What Unicorns Break” 

En “zebra” virksomhed er anderledes, og oprindeligt opfundet af Zebras UniteZebraer er rigtige dyr, der har udviklet sig til at fylde og trives i en bestemt niche. I modsætning til enhjørningsvirksomheder er zebraer magre, effektive og konsekvente. Eksponentiel vækst er hverken den bedste eller eneste måde for zebra virksomheder at operere på.

Zebra-bevægelsen er et founder-driven*, græsrods initiativ, baseret på et andet sæt idealer. Zebra startups er stiftere der deler værdier og ambitioner, og arbejder målrettet for at hjælpe med at gøre en anden og mere bæredygtig virkelighed mulig.

*founder-driven = Drevet af stiftere

DISIE GRØNT is supported by Tuborgfondet

Tuborgfondet-logo-toolbox