Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

Vind-vind aftale

Værktøj lavet i samarbejde med zeal ApS

Fra bogen “Isbjerget & den bæredygtige iværksætter” s. 124-125

Vind-vind aftale

Værktøj lavet i samarbejde med zeal ApS

Fra bogen “Isbjerget & den bæredygtige iværksætter” s. 124-125

Øvelse: Vind-vind aftale

I denne øvelse skal du udfylde en simpel oversigt over, hvad der udgør vind for dig, når du indgår en god aftale.

Udfyld først venstre side af vind-vind aftalen med de forudsætninger, som du har i din virksomhed for, at du ‘vinder’ i et samarbejde med en kunde. Det kan f.eks. være ‘priser er altid eks. moms, transport og forplejning’, ‘rettelser modtaget efter deadline faktureres per time’, ‘ekstern lokation udløser en merpris’, ‘kundetilpasning af produktet aftales og faktureres særskilt’, ‘levering af færre end 100 styk tillægges merpris’. Det kan også være ting, som relaterer sig til dine personlige værdier (se evt. værdiøvelse fra kapitel 2). Måske er der kundekrav, som du ikke kan og ikke vil imødekomme af enten praktiske eller værdimæssige årsager.
 
Selvom flere af eksemplerne her kan virke overvældende for nystartede iværksættere, er det vores erfaring at jo mere afklaret du er omkring, hvad der er vind for dig (som din virksomhed er lige nu), jo bedre er du forberedt på at tage dialogen med kunden og evt. forhandle punktet, hvis dette viser sig at udgøre en potentiel uoverensstemmelse i vind-vind aftalen.
 
Udfyld derefter højre side af vind-vind aftalen. Her har du naturligvis en masse gæt og antagelser om hvad der er ‘vind’ for din kunde, som enten baserer sig på din erfaring med andre kunder, dine indledende hypotesetests eller indikationer fra de indledende samtaler med kunden. Det vigtigste er, at du får skrevet ned, hvad du tror er vigtigt for din kunde. Det vil netop minde dig om, at få be- eller afkræftet dine antagelser, når du sidder inde til salgsmødet.
 
Når begge sider af vind-vind aftalen er udfyldt kan du nu tage den med dig til dine salgsmøder, som et kompas, som hjælper dig til at navigere i, hvad der er vind for begge parter, og sikre, at der ikke kommer ubalance i aftalen. Under salgsmødet kan du tilføje og redigere forudsætningerne i aftalen, efterhånden som I bliver klogere på hinanden, så dokumentet løbende bliver mere og mere detaljeret.
 
Inden mødet afsluttes er det vigtigt at afklare rammerne for, hvem der er ansvarlig for hvad, hvordan I sammen sikrer at alle forudsætninger imødekommes og helt konkret, hvad er det næste skridt for at bevæge jer fremad sammen.
Vind-vind-aftale
zeal-logo
Et værktøj udviklet af zeal

DISIE GRØNT is supported by Tuborgfondet

Tuborgfondet-logo-toolbox