Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

Guide til dit klimaregnskab

Guide til dit klima-regnskab

Værktøj lavet i samarbejde med Green Survey

Guide til dit klima-regnskab

Værktøj lavet i samarbejde med Green Survey

Hvad er et klimaregnskab?

Et klimaregnskab er en opgørelse over en virksomheds udledning af drivhusgasser, og er på engelsk det man kalder “Carbon Footprint”.
Et klimaregnskab opdeles som oftest i udledninger forbundet med tre forskellige områder kaldet scope 1, 2 og 3.

// SCOPE 1
Alle direkte udledninger fra kilder, som ejes og kontrolleres af virksomheden

// SCOPE 2
Indirekte udledninger fra elektricitet eller fjernvarme indkøbt eller brugt af virksomheden

// SCOPE 3
Andre indirekte udledninger fra virksomhedens aktiviteter relateret til hele værdikæden

Hvorfor et klimaregnskab?

INTERNT OVERBLIK OVER DIN KLIMAPROFIL

 • Skaber indsigt i din egen virksomhed 
 • Lokaliserer hotspots 
 • Danner et veldokumenteret fundament for målrettede indsatser fremadrettet

EKSTERN KOMMUNIKATION OG MARKEDSFØRING

 • Skaber gennemsigtighed 
 • Viser ansvarlighed og troværdighed overfor kunder og samarbejdspartnere 
 • Muliggør veldokumenterede miljøudsagn og bekæmper greenwashing 
 • Øger konkurrenceevnen

KVALIFICERER DIN VIRKSOMHED TIL SCIENCE BASED TARGETS

 • Globalt anerkendt fællesskab 
 • Sikrer vidensbaserede klimamål 
 • Styrker virksomhedens omdømme

Hvad er SBTI?

 • SBTi blev etableret i 2015 i kølvandet på Parisaftalen, og er et partnerskab mellem Carbon Disclosure Project, FN’s Global Compact, World Resources Institute og World Wide Fund for Nature. 
 • SBTi fungerer som en fælles international platform, der baner vejen for en mere håndgribelig, konkret & ensrettede proces for klimamålsætning på tværs af lande & sektorer 
 • SBTi samarbejder med virksomheder om at opstille videnbaserede reduktionsmål og godkender kun mål, som opfylder deres kriterier, som stemmer overens med internationale mål, standarder og procedurer.

 

MÅL MED STBI

Målet med SBTi er at skabe en standardiseret måde at måle udledninger og reduktionsmål på, for at sikre, at virksomhederne når målene i Parisaftalen.

Ved at sætte videnskabsbaseret mål, som er valideret af SBTi, dokumenterer virksomheder, at de arbejder ambitiøst med klimaindsatser, hvilket styrker virksomhedens troværdighed og konkurrenceevne.


FACT
: Gennem Parisaftalen har vi forpligtiget os til at bremse den globale temperaturstigning, så den ikke overstiger 2°C ift. det præindustrielle niveau og vi bestræber os på højest 1,5°C.

Sådan opnår din virksomhed SBTi-tilslutning

Commit: Indsend et brev, der fastslår din hensigt om at sætte et videnskabsbaseret mål.

Develop: At arbejde på et udledning reduktionsmål i overensstemmelse med SBTi’s kriterier.

Submit: Præsentér dit mål for SBTi til officiel validering

Communicate: Annoncér dit mål og informer dine interessenter.

Disclose: Rapporter udledninger for hele virksomheden og fremskridt i forhold til mål på årsbasis.

 

VIGTIGT

Det er udelukkende SBTi der kan godkende jeres klimamålsætning, men det kan være nødvendigt at søge rådgivning både ved ansøgning for godkendelse af SBTi, men også skridt derefter kan det være rart at have rådgivning på.

Green Survey er en af vores tilknyttet virksomheder her hos Disie, og de kan være behjælpelige med godkendelse og det videre forløb. Opnår jeres virksomhed en validering fra SBTi, hjælper Green Survey jer gerne videre i den efterfølgende kommunikationsproces, samt den efterfølgende årlige dokumentationsproces.

Green-Survey
Et værktøj udviklet af Green Survey

DISIE GRØNT is supported by Tuborgfondet

Tuborgfondet-logo-toolbox