Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

LAV EN KLIMAOPGØRELSE​

LAV EN KLIMA-OPGØRELSE​​

Klimakompasset

At lave en klimaopgørelse behøver ikke at være meget vanskeligt at lave som grøn iværksætter. Du kan bruge en klimaopgørelse til at lave et godt overblik over din startups udledninger af CO2 for at have et stærkere strategisk grundlag for at vurdere, hvilke områder, hvor kunne være særligt væsentligt for din virksomhed at reducere CO2. 

Det kan være, at du er en nystartet virksomhed og har købt dine første materialer til din produktion og i den forbindelse gerne vil vide, hvor meget de enkelte materialer udleder af CO2. Måske er det bedre at udskifte materialerne til andre materialer, som udleder mindre. Klimaopgørelsen kan give dig inspiration til, hvilke tiltag din virksomhed kan foretage for at reducere klimaaftrykket. Herfra kan du udforme en strategi for dine klimatiltag og din klimaopgørelse og dele det med kunder og samarbejdspartnere. Tiltagene kan bruges som et konkurrenceparameter og en måde for dig at differentiere sig på i forhold til konkurrenter. 

Som eksempel kan guiden bruges til at beregne klimabelastningen indenfor følgende områder bla.:

  • Indkøb
  • Brug af solgte og udlejede produkter
  • Solgte produkter
  • Affald og genbrug
  • Transport

Hjælperedskabet er udviklet af Erhvervsstyrelsen og redskabet hedder Klimakompasset. Følg guiden her.

Andre brugbare hjælperedskaber

LCA med Green Survey og DISIE

Der findes også andre hjælperedskaber til at udregne din CO2. DISIE har sammen med Green Survey udviklet en lynguide, som du kan bruge til at udregne en livscyklusanalyse (LCA-analyse) af din virksomhed. Se den første del her og den næste del her.

CONCITOs store klimadatabase

Beskæftiger din virksomhed sig med fødevarer, så kan du måske med fordel bruge CONCITOs store klimadatabase med livcyklusanalyser af klimabelastningen af 500 fødevarer. Den er frit tilgængelig at bruge og viser klimaaftrykket på fødevarer fordelt på de enkelte produktionsfaser. Databasen kan bruges som grundlag for klimaberegning af indkøb og måltider, oplysning og meget andet.

Du kan dog ikke bruge beregningerne for klimaaftrykkene til klimamærkning på dit produkt eller markedsføring, da beregningerne er gennemsnitlige og ikke medregner de store variationer i produktionen af den enkelte fødevare. Men hvis din virksomhed arbejder med opskriftudvikling, fødevareindkøb eller madplaner fx, så kan den måske være brugbar for dig.

DISIE GRØNT is supported by Tuborgfondet

Tuborgfondet-logo-toolbox