Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

Transparensrapport

Transparens-rapport

Værktøj lavet i samarbejde med Green Survey

Transparens-rapport

Værktøj lavet i samarbejde med Green Survey

Introduktion

En Transparency report skaber fundamentet for en effektiv og veldokumenteret grøn omstilling i din virksomhed.

Hvad er en Transparency report?

En Transparency report er en komplet afhandling over din virksomheds bæredygtighedsprofil. Formålet med rapporten er at skabe fuldstændig gennemsigtighed og troværdighed gennem en veldokumenteret bæredygtighedsprofil, uanset om du skal i gang, videre eller i mål med en grøn omstilling.

For mange virksomheder vil en Transparency report være en god måde at komme i gang med en grøn omstilling på, da det vil give den indsigt og det overblik, der skal til, for at skabe en veldokumenteret baseline. En baseline udgør et fundament, som er essentielt for en effektiv og målrettet grøn omstilling.

En Transparency report kan benyttes direkte som eksternt kommunikationsmateriale, som gør det muligt for din virksomhed at kommunikere, hvordan I arbejder og bidrager til en bæredygtig udvikling, som er udarbejdet og dokumenteret af eksterne eksperter.

Hvad indeholder en Transparency report?

1 // INTRODUKTION TIL VIRKSOMHEDEN

For at sætte scenen vil rapporten indeholde en kort introduktion til din virksomhed samt formålet med rapporten.

 

2 // BÆREDYGTIGE INITIATIVER OG INDSATSER

I rapporten skaber vi et overblik over alle bæredygtige initiativer og indsatser gennem hele værdikæden som formidles, illustreres og dokumenteres.

 

3 // CERTIFICERINGER

I rapporten samles alle virksomhedens eventuelle certificeringer, som dokumenteres og formidles med udgangspunkt i, hvordan disse bidrager til en bæredygtig udvikling.


4 // FN’S VERDENSMÅL

Når vi har skabt den rette indsigt og klarhed omkring din virksomhed, hjælper vi med at implementere FN’s Verdensmål, og sikre et målrettet og veldokumenteret arbejde med dem. I fællesskab udvælger vi de centrale mål for din virksomhed, dykker ned i de enkelte delmål og gør arbejdet med verdensmålene målbare, så vi muliggør løbende evaluering af jeres arbejde.

 

5 // MÅL OG AMBITIONER

I rapporten hjælper vi din virksomhed med at sætte og formidle realistiske men ambitiøse mål og ambitioner for fremtiden, for at sikre en løbende bæredygtig udvikling.

Hvorfor skal din virksomhed have en Transparency report?

  • Skaber gennemsigtighed og troværdighed omkring dit brand 
  • Medvirker til at bekæmpe greenwashing 
  • Skaber en intern forståelse for virksomhedens arbejde og retning 
  • Du får veldokumenteret kommunikationsmateriale, som styrker din virksomheds konkurrenceevne. 
  • Sikrer et målrettet og målbart arbejde med FN’s Verdensmål 
  • Skaber fundamentet for en effektiv og målrettet grøn omstilling fremadrettet.


Nogle virksomheder benytter også Transparency rapporten som en årlig bæredygtighedsrapport, som løbende tracker og dokumenterer din virksomheds 
bæredygtige udvikling.

 
Green Survey er en del af vores netværk hos DISIE, og de vil gerne hjælpe dig med at udarbejde en Transparency report, som kan kommunikere & dokumentere din virksomhedsbæredygtighedsprofil. De tager din virksomhed i hånden gennem hele processen og udarbejder rapporten i samarbejde med din virksomhed.

Green-Survey
Et værktøj udviklet af Green Survey

DISIE GRØNT is supported by Tuborgfondet

Tuborgfondet-logo-toolbox