Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

rekruttering af frivillige

REKRUTTERING AF FRIVILLIGE​

Er I en startup inden for social-økonomi og non-profit eller en startup med en stærk grøn profil, så kan det være, I har besluttet jer for at få nogle frivillige hænder til at hjælpe med at udbrede og forbedre jeres arbejde i jeres virksomhed eller organisation.

Foruden at vide, hvilke opgaver den frivillige gerne skulle hjælpe med, er det endnu vigtigere at få styr på, hvilken form for frivillig, I har brug for, for at kunne rekruttere den rette. Læs eller genlæs evt. vores værktøj om de 7 frivillighedstyper for mere uddybning.

disie-event-toolbox

6 gode råd til rekruttering af frivillige

Det kan være vigtigt at fastsætte en rekrutteringsproces, så I arbejder målrettet. Så kan der også blive arbejdet på de helt lavpraktiske krav, som f.eks. hvor mange der skal rekrutteres, hvilken type frivillig I ønsker, og hvor I kan finde den type frivillige, I ønsker.

I skal være konkrete på, hvilken type frivillig I skal have. Se evt. vores værktøj, som omhandler de 7 frivillighedstyper, og bliv klogere på typerne. Udover typen er det vigtigt at finde ud af, hvilke kompetencer den frivillige gerne vil have ud af det frivillige arbejde, hvilke erfaringer de skal have, og hvilke personlighedstræk I ønsker, at de har.

  • Hvad ønsker I at opnå med det arbejde, den frivillige skal udføre? 
  • Hvad kan I selv tilbyde den frivillige? 
  • Er målet at ændre de frivilliges holdning til en given problemstilling?
  • Give dem nye redskaber?
  • Inspirere dem?

Bruge det netværk, I allerede har. De kender jer allerede og kan hjælpe med at rekruttere de rigtige frivillige. Der er flere måder, I kan bruge jeres netværk til rekruttering:

  • Kontakt de frivillige, der selv henvender sig til foreningen og viser interesse uden opfordring. Det kan ske, at de har hørt et oplæg fra jer eller kender jer fra sociale medier.
  • I opsøger selv aktivt de frivillige. Det at opfordre kan virke grænseoverskridende, men det tyder på, at hvis man bliver spurgt, om man har lyst til at hjælpe, er man oftest mere villig til at engagere sig.

Hvis I selv vælger at opsøge de frivillige, er der forskellige muligheder for jer.

frivilligjob.dk er en jobportal for frivilligt arbejde, hvor I kan lave et jobopslag på den type frivillig, I søger, og til hvilke opgaver. De har flere kategorier at vælge imellem.

Sociale medier kan være en anden mulighed. Det er her, I også skal gøre jer klar på f.eks., hvilken alder den frivillige skal have. De sociale medier virker forskelligt og henvender sig til forskellige målgrupper, så hvis I bruger disse medier, skal I være bevidste om dette.

En god måde at bruge de sociale medier på vil også være at fortælle om de frivillige, I eventuelt allerede har, hvorfor de er frivillige, deres motivation og oplevelser samt hvad deres opgaver som frivillige indebærer. Det giver et klart billede for andre potentielle frivillige om, hvordan det er at være frivillig hos jer og en del af jeres team.

Når I har fået kontakt med nogle, der ønsker at være frivillige hos jer, er det vigtigt, hvordan starten er for både den frivillige og jer. Det er vigtigt at byde dem velkommen på en god måde og give dem et realistisk indtryk af, hvem I er, og hvordan tingene bliver gjort.

Det er også her, hvor forventningsafstemningen starter mellem jer og den potentielle frivillige. Det er vigtigt at i, såvel som den fremtidig frivillige giver udtryk for ønsker og behov. I kan sammen arbejde jer frem til en god plan, med de forventninger og mål i alle har, så bliver rekrutteringen sandsynligvis en succes.

Det at evaluere og lære af jeres fejl er vigtigt for at blive klogere på rekrutteringsprocessen. Hvad gjorde, at I lykkedes eller ikke lykkedes i processen? Var det de rigtige måder at finde de frivillige på, og hvad tager I med videre, og hvad gør I ikke? Det at reflektere over jeres egen proces såvel som resultatet gør jer kun stærkere til næste gang! Her er det især vigtigt både løbende i den frivilliges arbejde og ved afsluttet frivilligt arbejde at høre, hvad den frivillige oplevede. De processer, der fungerede, kan skrives ned til næste gang, så når rekrutteringen skal genoptages, har I brugt jeres erfaringer til at blive endnu bedre til at finde jeres frivillige.

Det at evaluerer og lære af jeres fejl er vigtigt for videre at blive kloge på rekrutteringsprocessen for jer. Hvad gjorde at I lykkes og ikke lykkedes i processen, var det de rigtige måder at finde de frivillige på og hvad tager i med videre og hvad gør i ikke? Det at reflektere over jeres egen proces såvel som udfaldet gør jer kun stærkere til næste gang! Her er det især vigtigt både løbende i den frivilliges arbejde men også ved afsluttet frivilligt arbejde, at høre hvad den frivillige oplevede. De processer der fungerede kan skrives ned til næste gang, så når rekrutteringen skal genoptages, har i brugt jeres erfaringer til at blive endnu bedre til at finde jeres frivillige.